Länsstämman2024 Foto:Morgan Andersson
tisdag 16 april kl 11:33

Länsstämman 2024

På länsstämman den 10:e april i Trollhättans Folkets hus närvarade 100 personer. Förbundsordförande Peter Eriksson besökte vår stämma i år och han föredrog senaste nytt inom förbundet. Mattias Anderssons ,Uddevalla JVK, motion om höjt kretsbidrag till 30 kr/medlem och år röstades igenom med stor majoritet.

Lars Olof Lyrdal och Douglas Thisell avtackas av Morgan med var sin blomsterbukett. Foto Magnus Blomstrand

På Länsstämman i Trollhättans Folkets Hus den 10:e april omvaldes Morgan Andersson som länsföreningens ordförande. Helén Hjert-Herlogsson från Vänersborgs JVK och Peter Levin från Hisingen Göteborgs JVK valdes in som nya medlemmar i styrelsen.

100 personer närvarade. Av dessa var 75 kretsombud (av 94 anmälda). Övriga 25 var länsföreningens styrelse, valberedning och inbjudna gäster. Förbundsordförande Peter Eriksson var en av gästerna.

Stämman leddes av Douglas Thisell och Lars Olof Lyrdal som ordförande respektive vice ordförande för stämman

Stämman gästades av vår förbundsordförande Peter Eriksson som efter sin presentation av förbundsnyheter och redovisning av aktuella frågor avslutade med att förära vår tidigare ordförande, hedersmedlemmen Göte Johansson, förbundets glasörn, som tecken på upppskattning för sitt långvariga arbete för Jägareförbundet.

Peter-Göte.jpeg

Övriga nyheter på stämman var främst att stämman beslutade att kretsbidraget skall höjas till 30 kr/medlem och år. Styrelsen hade föreslagit och budgeterat för en höjning till 25 kr, men stämman valde med stor majoritet att bifalla motionären Mattias Anderssons förslag om en höjning till 30kr.

Hela protokollet från stämman kan läsas i nedanstående länk.

Protokoll_VGV-2024.pdf

Senast uppdaterad den 16 apr