Foto: Rikard Lewander

Kustjaktrådet

Kontaktman i kustjaktrådet

Martin Hahne
Örnbackens småskola
45691 Kungshamn
070-680 13 17

Aktuellt för Kustjaktrådet

(Nya inslag högst upp. För äldre inslag, bläddra neråt)

....................

 

Ejderinventering

Ejderinventering 20230304.pdf

Sammanställning av ejderinventering i Västra Götaland 2022.pdf

SJF:s yttrande angående licensjakt på säl

2022 SJF yttrande Inför NV beslut om licensjakt på säl.pdf

Stopp för ejderjakt och jakt på småskrake!

Observera att i det nya jakttidsbeslutet är stopp för jakt på ejder med motivet att det pågår framtagning av en ny förvaltningsplan. Jakt på småskrake är heller inte med i den nya reglerna.

 

Senast uppdaterad den 16 dec 2023