Viltdata

Jägarnas rapportering i Viltdata är grunden för kunskap om viltstammarna i Sverige.

För att sammanställningen skall bli korrekt krävs det att vi jägare rapporterar in skjutet vilt. För bästa resultat är det önskvärt att rapporteringen sker i samma struktur som älgavskjutningen. På det viset kan vi få en heltäckande bild av viltförekomsten i våra områden.

Jägareförbundet har justerat värdena för älgavskjutningen ner till ÄFO-nivå, så att antalet stämmer med de avskjutningssiffror som fins i Älgdata.

Vill man se oficiell avskjutning per jaktområde, ÄFO,Län eller nationellt så hittar man den hos länsstyrelsens Älgdata. Statistik Älgdata (lansstyrelsen.se)

____________________________________________________________

Länsförenigsvisa avskutningsrapporter finns på Viltdata.

Avskjutnings- rapporter - Viltdata

____________________________________________________________

Rapport om treder i skattad avskjutning från Jägareförbundet.

trender_skattad_avskjutning1939-2015.pdf

____________________________________________________________

 

Senast uppdaterad den 14 maj