Foto: Hans Ring

Rovvilt

De stora rovdjuren (varg och lo) breder ut sig även i vår landsända. Det är av allra största vikt att vi alla hjälps åt med att rapportera rovdjursobservationer. Det går utmärkt att göra direkt på länsstyrelsens webbsida för rovdjursobservationer - se nedan.

På denna sida redovisar vi också länsföreningens agerande i olika frågor rörande rovdjur: för äldre ärenden - scrolla neråt !
------------------------------------------------------------------

2023-10-15
Förtydligande om vad som gäller för fredande av tamdjur enligt §28.

Hur man skyddar sina tamdjur i enlighet med §28 2023 (004).pdf

---------

Lodjursjakt 2022

Beslut om licensjakt lodjur i Västra Götalands län 2022.pdf

2020-12-18
Rovdjursinventering med viltkamera.

Svenska Jägareförbundet i samarbete med länsstyrelserna vill informera om att Du kan bidra till att få bättre och mera tillförlitliga siffror på rovdjursstammarnas storlek, inte minst i områden där vi har få dagar med spårsnö.
Vi vet att väldigt många jägare har viltkameror vid saltstenar, kanske vill Du flytta din till platser där du vet att lodjur eller vargar passerar under inventeringssäsongen för rovdjuren. Vi lovar att Du kommer att lära dig massor och få ny kunskap om vilka djur som rör sig i markerna.

Inventering med viltkamera.pdf

2018-12-20
Länsstyrelsen och jägareförbundet i Västra Götaland uppmanar jägare som har åtelkameror att rapportera rovdjursförekomst.

Se detaljerad information i de två dokumenten nedan.

Lodjursinventering med åtelkamera.pdf

Kamera info grundversion_2018.pdf

 

Senast uppdaterad den 15 okt 2023