Rådjur

Viltrapportering - övrigt vilt

Rapportering av skjutet vilt under en längre tid är en utmärkt metod för att kunna ge svar på olika viltstammars förändringar.

Viltövervakning ingår i det allmänna uppdraget och är en kunskapsbas för oss jägare och förvaltande myndigheter i planering och beslut om avskjutningsregler mm.

Därför är det viktigt att vi jägare rapporterar allt vilt vi skjuter så att underlaget är så korrekt som möjligt. Vi har mycket kvar innan vi kan säga att vi är bra på detta område.

De rapporter som Jägareförbundet tagit fram för Västra Götaland Väst kan du läsa här nedan. De kan även läsas direkt på Viltdata.

Avskjutningsrapport-2018_19-Västra-Götaland-1.pdf
Avskjutningsrapport-2017_18-Västra-Götaland-Väst.pdf
Återrapport jaktåret 16-17 VGV.pdf
Västra Götaland Väst VÖV 2015-2016.pdf

Senast uppdaterad den 05 sep 2020