Foto: Mats Alfredsson

SKOGARYD

Sedan 1995 har Jägareförbundet disponerat jakträtten på fastigheten Skogaryd 1.11 genom upplåtelse av Fryxell-Langenskjöldska Stiftelsen.

Den tidigare Länsföreningen Norra Älvsborg disponerade jakträtten 1995-2009.

Från och med 2010 är det Jägareförbundet Västra Götaland Väst som, efter sammanslagningen av de båda länsföreningarna N:a Älvsborg samt Göteborg och Bohuslän, disponerar jakträtten.

Syftet med länsföreningens engagemang är framförallt att marken skall nyttjas som ett utbildnings- och demonstrationscentrum för i första hand unga och nytillkomna jägare.

Olika kurser och exkursioner, läger för ungdomar m.m. anordnas där hänsyn till naturen och jaktetik står i främsta rummet.

Skogaryd är en ren skogsfastighet och den information och utbildning i viltvårdsåtgärder som bedrives, består i huvudsak av att tillvarata markens naturliga förutsättningar för att producera foder m.m. I denna del sker samarbete med Skogsvårdsstyrelsen och andra markägarorganisationer.

Skogaryd innehåller oerhört mycket kultur. Här finns en mängd gamla kolbottnar, massor av torpruiner, hällkistor och andra tecken som minner om de människor som en gång levat i bygden.

Fastigheten uppvisar också en mycket omväxlande natur. Även om tall och gran dominerar, finns här mycket lövskog och stora områden med riktigt gammal skog.

Här finns också ett väl utbyggt vägnät som gör det lätt att fot- eller cykelledes förflytta sig mellan de olika miljöerna och uppleva skogens sociala värde!

Priser och vägbeskrivning

För information om priser, koordinater och karta, klicka här

När är stugan ledig?

Se i bokningskalendern när det är ledigt

 

Senast uppdaterad den 04 juli