UNGDOM

Kvinnor, invandrare, äldre jägare, handikappade m fl är olika grupperingar vars särintresse skall omhändertas. Inte minst viktigt är de yngre jägarna och där har föreningen ett stort ansvar. UNGDOMS-gruppen svarar för denna verksamhet. Föreningen driver även, med bistånd från Göteborgs Jagtsällskaps Stiftelse, ett särskilt projekt, "Skol & Ungdomsprojektet" som särredovisas.

Bäverjakt på Skogaryd

Ungdomar som är intresserade av att jaga bäver under våren på Skogaryd är välkomna att anmäla sig till mats.svantesson@telia.com.

Ungdoms-gruppen

Mats Svantesson
Styrelseledamot
Ansvarig för arbetsgruppen UTBILDNING. Ingår i arbetsgruppen UNGDOM. Kontaktperson för Ljungskile, Trollhättan-Lilla Edet och Uddevallanejden
Janne Karlsson
Adjungerad till styrelsen
Projektledare för Skolprojektet. Ingår i Ungdomsgruppen. Ingår i medlemsgruppen.
Senast uppdaterad den 04 juli