Foto: Camilla Karlsson

UNGDOM och INTREGRATION

Jägareförbundet Västra Götaland Väst genomför en flerårig barn- och ungdomssatsning, i form av ett Skol- och Ungdomsprojekt. Syftet är att främja ungdomsverksamheten i jaktvårdskretsarna och att bistå skolorna med djur- och naturundervisning. Göteborgs Jagtsällskaps Stiftelse bidrar till projektet.

Ungdomsprojektet inom SJF VGV

Projektledare: Janne Karlsson, Jägareförbundet Västra Götaland Väst
Telefon: 070-281 17 58
Epost: jan.jagarforbundet@outlook.com

1 augusti 2013 anställdes Janne Karlsson för att fortsätta driva ungdomsprojektet inom länsföreningen. Med nya direktiv, såsom att fokusera på äldre ungdomar och mer arbeta för att involvera kretsarna i verksamheten, för att säkerställa projektets fortlevnad på lång sikt. Vidare skall verksamheten inriktas mot att söka samarbetspartners, delta i mässor, samt fortsätta den inslagna vägen med skolbesök och daglägerverksamhet.

 

Jägareförbundet Västra Götaland Väst erbjuder följande verksamhet kostnadsfritt till skolorna inom länsföreningens område:

Fågelbordsprojektet, som riktar sig till de lite yngre barnen, 3-5 år

Består av ett komplett paket med fågelbord i byggsats, vinterfågelplansch, fågelbok samt ett startpaket med fågelmat. Vi bygger bordet tillsammans med barnen samtidigt som vi berättar om fåglar och andra djur vid fågelbordet. När bordet är klart går vi ut gemensamt och sätter upp det.
Tidsåtgång c:a 60-90 minuter.

Fågelholksprojektet, 6-11 år

Består av ett varierbart antal fågelholkssatser som vi tillsammans med barnen monterar ihop i klassrummet och sen går ut och sätter upp dem i lämpliga träd runt skolan. Innan monteringen ingår också en stunds teori och diskussion kring fåglar och fågelholksbyggen. Holkarna bygger vi i grupp (3-5 st barn per holk).
Tidsåtgång c:a 60-90 minuter.

Rovdjurslådan och Vilda lådan, 3-15 år

Består av två lådor med detaljer från de fem stora rovdjuren samt de vanligaste övriga djuren i vår närmiljö. Vi håller en lektion där barnen får både fakta och kunskap på den nivå de befinner sig. Vi anpassar oss efter barnens intresse och ålder. Efter föreläsningen får barnen bekanta sig med olika skinn, kranier, tassar och horn.
Tidsåtgång c:a 90 minuter.

Klassdraget, 9-13 år

Består av en fiskedag med instruktör som sker i närheten av deltagande skola. Arrangerande jaktvårdskrets står för fiskeutrustning och enklare utbildning kring fiske. Skolan ordnar transporter och ansvarar för säkerheten i närhet av vatten.
Tidsåtgång: ½-1 skoldag.

Jakt och Jägare förr och nu, 12-18 år

Består av en föreläsning i klassrummet på c:a 40-60 minuter om hur jakten och jägarna har förändrats över tiden. Tid för diskussioner angående aktuella frågor kan läggas till.

Dagläger/Lägerskola, 11-16 år

Vår anläggning på Skogaryd, mellan Uddevalla och Vänersborg, står öppen att besöka antingen över dagen eller med en eller flera övernattningar. Vi har ett varierat utbud av aktiviteter med jakt och naturinriktad verksamhet.

Eventuella kostnader för aktiviteter som vi genomför bekostas av Jägareförbundet Västra Götaland Väst.


Egna idéer, 3-18 år

Har ni någon fundering eller tanke om verksamhet ni skulle vilja ha hjälp med att genomföra? Hör av er till era lokala ungdomsansvariga i jaktvårdskretsen eller till någon av nedanstående.

Vid intresse eller frågor hör av Er till:

Janne Karlsson, Projektledare Skol- & Ungdomsprojektet Västra Götaland Väst.
jan.jagarforbundet@outlook.com
070-281 17 58

Ange i mejlet Jaktvårdskretsens kontaktperson, telefon samt epostadress.


 

 

Senast uppdaterad den 02 apr 2016