Ungdomsverksamheter i kretsarna

Här redovisas, vartefter uppgifter inkommer, om olika aktiviteter som sker ute i länsföreningens jaktvårdskretsar. Bidrag från kretsarna efterfrågas !

Bengtsfors Jaktvårdskrets

Bengtsfors Jvk arrenderar jaktmark av Bengtsfors kommun där vi uppsiktsjagar med alla jägarskoleelever (ca 20-25 /år) som vill delta. Vidare bereds möjlighet att jaga småvilt och älg när dom klarat proven och fått egna vapen. Omhändertagande av vilt efter skott är en del i utbildningen.

Kungälvs Jaktvårdskrets

Ingenstans att jaga?

Ta kontakt med Studiefrämjandet. De förmedlar jakt på kommunens marker till ungdomar och nyblivna marklösa jägare.Man kan delta i småviltsjakt under säker och kunnig handledning. Se vidare under länk under ungdomsverksamhet.

Länk till ungdomsverksamheten HÄR !

Trollhättans Jaktvårdskrets

I Trollhättetrakterna har ungdomar fått möjlighet att, om de sköter predatorjakten och ser till några foderplatser, så får de även möjlighet att delta i övriga jakter.

Lilla Edets Jaktvårdskrets

Lilla Edets Jaktvårdskrets kan, efter att vi tecknat ett jakt- och viltvårdsavtal med Lilla Edets kommun/LEIFAB, under hösten och vintern erbjuda möjlighet till jakt. Vi får enligt detta avtal disponera ca 550 hektar mark öster om Lilla Edet i Högstorpsområdet samt ca 200 hektar i Hjärtum i anslutning till Hjärtums f.d. skidstuga. Vi erbjuder möjlighet till jakt efter både älg, rådjur och småvilt.

 Jakterna kommer att säljas som kortjakt där jakträtten gäller för en jaktdag. I första hand är jakterna till för i prioriteringsordning; ungdomar som jagar under uppsikt, kvinnor, nyblivna och marklösa jägare. Om plats finns erbjuds övriga jägare att delta. Det hela leds och organiseras av Lilla Edets Jaktvårdskrets som ställer upp med jaktledare, hundförare och eftersöksekipage.

 Vid överteckning av antalet deltagare till jakterna kommer följande prioritetsordning att tillämpas:

  1. Kvinnor, ungdomar i kommunen har förtur enligt kommunfullmäktiges beslut
  2. Därefter övriga marklösa i kommunen
  3. Jägarskoleelever
  4. Resterande jägare som varit med på arbetsdagar
  5. Därefter övriga utanför kommunen

För intresseanmälan besök Lilla Edets hemsida.

http://krets.jagareforbundet.se/lillaedet/jakter/intresseanmalan/

Du kontaktas sedan när det närmar sig jakt. Kontant betalning vid samlingen inför jakten.

Hisingen- Göteborgs Jaktvårds krets

 

Senast uppdaterad den 03 maj 2017