foto: Oscar Lindvall

Vilt

Sverige har en artrik fauna och som jägare har vi ett stort ansvar för förvaltandet av denna naturresurs

På Svenska Jägareförbundets hemsida finns en bra presentation av många djurarter

Naturvårdsverket har samlat information om jakt och vilt på sin hemsida.

Naturvårdsverkets  "jakt-och-vilt-sida" !

 

Senast uppdaterad den 02 maj